Massage

Varför massage?
Några av massagens goda effekter är att det motverkar stress, verkar smärtlindrande, lossar kramper och låsningar, ökar vår koncentrationsförmåga, ökar vårt allmänna välbefinnande, ökar lymfcirkulationen, ökar immunförsvaret, avspänningen efter massage av bröst- och ryggmuskler förbättrar och förenklar andningen samt att det ger en ökad kroppskännedom.

 

Svensk klassisk massage
Svensk klassisk massage är en djupbehandlande massage som korrigerar/tillrättalägger musklernas och bindvävens läge och funktion. Massagen mjukar upp muskler och bindväv, vilket ökar blodflödet och ger en bättre syre – och näringshalt i musklerna. Syftet är även att förbättra kroppens egen förmåga till att läka sig själv.