Medicinsk laser

Medicinsk laserbehandling 
Laserbehandling eller medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen.
Fördelar med medicinsk laserbehandling
Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Behandlingen är varken smärtsam eller invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden). Man har även sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.
Fördelar i korthet:
  • Dämpar inflammationer
  • Smärtlindrande
  • Minskar svullnad
  • Påskyndar läkning
  • Användas på akuta skador
  • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
  • Riskfritt
  • Milda, få biverkningar
  • Det känns inte
  • Kan ge snabbt resultat som håller över tid
Vad kan vi behandla med medicinsk laser?
Laserbehandling kan, enkelt uttryckt, användas när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären ligger som djupast ca 5 cm i vävnaden. Det finns många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, som till exempel diskbråck och spinal stenos.
Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Varför fungerar laserbehandling?

Laserljuset stimulerar läkningsprocessen på cellnivå, bland annat i cellmembranet och i mitokondrien som är cellens kraftverk och motor i läkningsprocessen. Cellerna startar en självläkningsprocess och söker sig mot ett normalt och friskt tillstånd i kroppen. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär. Bara sjuka och dåliga celler blir påverkade av laserljuset, friska celler befinner fortsatt sig i ett normalt tillstånd och påverkas inte av laserljuset.

Här följer exempel på specifika besvär som kan behandlas väl med medicinsk laser:

problem i rygg och nacke såsom whiplash, artros, diskbråck, spinal stenos samt långvarig och kronisk värk, axlar såsom frozen shoulder och impingement, käkledssmärta, tennis- och golfarmbåge, knäbesvär som menisksmärta eller löpar- och hopparknä samt besvär i händer och fötter. Även reumatism, artros, idrottsskador, nervinflammationer, herpes och diverse sår. Inom dessa problemområden ger medicinsk laserterapi god effekt, upp till 90% av de som behandlas reagerar positivt på behandlingen och blir fria från besvär. 
Hur går en laserbehandling till?
Vanligen placeras laserdioderna på huden över området där besvären sitter och området belyses sedan under en viss tid, så kallad dos. Behandlingen kan även göras utan att laserapparaturen vidrör huden (som t.ex. behandling över öppna sår) eller med ett visst tryck på vävnaden (vid behandling över muskulatur).
Behandlingstiden är beroende av hur stort område som ska behandlas och hur djupt in besvären ligger. Ju större område och djup desto längre tid tar behandlingen. Generellt sett varierar behandlingstiden mellan ca 5 -30 min. Det beror  även på vilken typ av laser man behandlar med. Har munstycket flera laserdioder går det snabbare än om det bara har en enda.
Behandlingen gör inte ont.  En del känner värme, pirrande eller ”att något händer” men för de allra flesta känns det dock ingenting. Oftast upplevs behandlingen som behaglig eller avslappnande.
Generellt sett kan man säga att ju tidigare efter skadetillfället man påbörjar behandlingen desto större är möjligheten för en snabb och effektiv läkning. Man kan utan problem utföra en laserbehandling så tidigt som ca 30 min efter en skada. Vid långvariga eller kroniska besvär går det bra att starta behandling så snart man har möjlighet.  Även om det har gått lång tid (månader eller till och med år) efter det att skadan skedde eller då besvären uppkom finns det goda möjligheter att behandlingen kan hjälpa.