Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod som bygger enbart på manuella behandlingsmetoder och där jag behandlar andningsproblem. Metoden har ett mycket gott resultat, utöver astma och ansträngningsastma även för:
Hosta
Doftallergi
Parfymallergi
Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats
Även personer med till exempel ”riktig” astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar. Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt.
Metoden har funnits sedan 2003 och behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. Vetenskapliga studier, med mycket lovande resultat, om Lotorpsmetoden har genomförts och pågår fortfarande i samarbete med Linköpings Universitetssjukhus och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Vi behöver konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ för att kunna leva och må bra. Syret får vi genom att andas in syre i lungorna där det sedan syresätter blodet som transporterar det vidare ut till kroppens ALLA organ. Många tänker faktiskt inte på hur viktigt det är att vi andas korrekt! Andning sker genom att en mängd muskler samverkar och om dessa inte fungerar som de ska kommer vår andning att påverkas negativt.Det största problemet för oss är i utandningen. Då den inte fungerar blir inte kroppen av med sina slaggprodukter och gifter utan de samlas då o lungorna istället. Resultatet blir att kroppens organ syresätts sämre och vi mår dåligt och får besvär som man sällan kan få någon diagnos för.
Hur går behandlingen till?
Det är naturligtvis väldigt individuellt men man kan generellt säga att det tar ca 3 behandlingar att bli fri från sina besvär. Vid första behandlingen går vi igenom en hälsodeklaration där tanken är att du som kund får beskriva dina besvär och där jag som terapeut förstår exakt vari problemen ligger. Efter detta mäter vi bröstkorgens rörelse vid in- och utandning med ett måttband och vi mäter kraften i din utandning med hjälp av en PEF-mätare. Sedan behandlar jag dig med massage och vi avslutar med andningsövningar som du också får i hemläxa. Vid nästkommande behandlingar gör vi om mätningarna för att se var vi står och sedan fortsätter vi med massage och andning. Läs mer…
Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden nybesök 90 min 1230 kr
Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden återbesök 60 min 830 Kr