Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod som bygger enbart på manuella behandlingsmetoder och där andningsproblem behandlas. Metoden har ett mycket gott resultat för:
Astma
Ansträningningsastma
Hosta
Doftallergi
Parfymallergi
Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats

Lotorpsmetoden är en holistisk behandlingsmetod som fokuserar på att främja balans och hälsa genom att behandla andningsmuskulaturen och lära patienten att andas på rätt sätt. Metoden betonar särskilt vikten av utandning. Behandlingar med Lotorpsmetoden kan vara till nytta för personer med olika andningsrelaterade besvär, inklusive astma och KOL. Genom att stärka andningsmuskulaturen och förbättra andningstekniken kan patienter uppnå lindring och förbättring av sina symtom.Lotorpsmetoden har också blivit föremål för forskning vid olika universitet. Samarbeten har genomförts med Linköpings Universitetssjukhus och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg för att undersöka metoden och dess effektivitet. Vetenskapliga studier har genomförts för att utvärdera Lotorpsmetodens resultat. Dessa forskningsstudier har visat mycket lovande resultat och bekräftar effektiviteten hos Lotorpsmetoden. Genom att samarbeta med universitetssjukhusen har Lotorpsmetoden fått möjlighet att bli ytterligare validerad och utvärderad av experter inom området.

Det är viktigt att notera att Lotorpsmetoden inte ersätter medicinsk behandling, men kan vara ett värdefullt komplement till den medicinska vården.

Genom att fokusera på att förbättra andningen och utandningen kan Lotorpsmetoden hjälpa till att främja en mer effektiv syresättning av kroppens organ och därmed förbättra övergripande hälsa och välbefinnande.

Hur går behandlingen till?

Lotorpsmetoden är en individuell behandlingsmetod och resultatet kan variera från person till person. Generellt sett kan man säga att det kan ta cirka tre behandlingar för att uppnå lindring från besvär. Vid den första behandlingen går terapeuten igenom en hälsodeklaration för att få en förståelse för dina specifika besvär och identifiera problemområden. Därefter mäts bröstkorgens rörelse vid in- och utandning med hjälp av ett måttband, och kraften i utandningen mäts med en PEF-mätare. Efter mätningarna påbörjas behandlingen med massage och avslutas med andningsövningar som du får som hemläxa. Vid kommande behandlingar upprepas mätningarna för att utvärdera framsteg, och sedan fortsätter man med massage och andningsövningar.

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik och att behandlingsförloppet kan variera beroende på dina specifika behov och hur din kropp reagerar på behandlingen. Målet med Lotorpsmetoden är att skapa en individanpassad behandlingsplan som hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat och lindring från dina besvär.

Om du vill läsa mer om Lotorpsmetoden och dess tillvägagångssätt kan du hitta mer information på relevanta webbplatser eller genom att kontakta en certifierad Lotorpsmetod-terapeut.

Jag hoppas att denna information ger dig en tydligare bild av behandlingsförloppet inom Lotorpsmetoden. Om du har fler frågor eller om det är något annat jag kan hjälpa dig med, är det bara att säga till!

Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden nybesök 90 min 1230 kr
Andningsmassage enligt Lotorpsmetoden återbesök 60 min 830 Kr